phone
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń
+48 791 263 632

W przypadku zaistnienia sytuacji, w której niezbędne będzie złożenie reklamacji prosimy o natychmiastowy kontakt z pracownikiem naszej firmy pod wskazanymi numerami telefonów, bądź poprzez formularz kontaktowy – dzięki czemu błyskawicznie pomożemy Państwu wszcząć procedurę reklamacyjną, poinformujemy o niezbędnych do jej przeprowadzenia dokumentach oraz pomożemy przeprowadzić ją w możliwie najkorzystniejszym trybie.

Prosimy też o zapoznanie się z poniższymi informacjami, które pozwolą usprawnić ewentualną procedurę reklamacyjną oraz zwiększą szansę na skuteczne jej rozpatrzenie.

 

 

- Przekazanie dokumentacji reklamacyjnej przez pracownika serwisu INGS.pl nie wyklucza późniejszej, potencjalnej konieczności jej uzupełnienia przez użytkownika serwisu.

- Przewoźnik ma prawo wezwać podmiot składający reklamację do uzupełnienia braków formalnych.

- Protokół na okoliczność stwierdzenia szkody powinien zostać spisany najlepiej w momencie doręczenia przesyłki, bądź nieco później tego samego dnia.

- Informacje wpisane na protokole oraz data mogą mieć wpływ na decyzję o uznaniu reklamacji.

- W przypadku niedopełnienia formalności związanej ze spisaniem protokołu szkody, można wezwać kuriera do jego spisania nie później niż w ciągu 7 dni, licząc od doręczenia przesyłki.

- Wszelka zawartość, oryginalne kartony wysyłkowe i opakowania muszą być dostępne, aż do momentu całkowitego uregulowania roszczeń.

 

 

Reklamacje należy składać drogą elektroniczną dołączając skany wszystkich niezbędnych dokumentów, o których poinformujemy podczas wszczęcia procedury

 

Wymagane dokumenty:

  • skan szczegółowo uzupełnionego zgłoszenia reklamacyjnego.
  • Skan uzupełnionego ( najlepiej podczas doręczenia uszkodzonej przesyłki)  protokołu szkody,
  • skan oświadczenia umożliwiającego prowadzenie reklamacji przez serwis,
  • skan listu przewozowego,
  • skan dokumentu potwierdzającego wartość wysyłanego towaru (faktura, paragon, umowa kupna/sprzedaży, itp.),
  • zdjęcia, na których widać skalę uszkodzeń (opcjonalnie),
  • oświadczenie o zrzeczeniu się przez Odbiorcę roszczeń na rzecz Zleceniodawcy (jeśli dotyczy).
  • Wzory wypełnionych dokumentów znajdują się tutaj

 

Termin składania reklamacji w firmie K-ex.

w odniesieniu do paczek pocztowych 12 miesięcy od dnia nadania paczki

w odniesieniu do pozostałych przesyłek 7 dni od daty doręczenia przesyłki

 

Termin udzielenia odpowiedzi

30-90 dni od dnia złożenia reklamacji.

 

 

Uwaga!

Termin przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego liczy się od momentu potwierdzenia przez przewoźnika przyjęcia kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów, albo jeśli takie potwierdzenie nie zostanie przesłane - od daty przekazania dokumentów do Partnera.